Cà Phê Robusta Rang Mộc – Nguyên Chất 100%

90.000

Cà Phê Robusta Nguyên Hạt – Rang Mộc

Miễn Phí Xay theo yêu cầu

KLT: 500gr/ túi

Cà Phê Đã Ủ Hạt Óng Ánh