Hạt tiêu đen nhà trồng chất lượng cao

75.000

Hạt Tiêu Đen – Nguyên Hạt

KLT: 250 Gr/ Túi

Danh mục: